top of page

Studenten met vertraging: let op profileringsfonds

Aan studenten die studievertraging hebben opgelopen wil ik op het hart drukken om op te letten op het “profileringsfonds” dat hun onderwijsinstelling heeft. Studenten kunnen geld krijgen wanneer zij door bepaalde omstandigheden studievertraging hebben opgelopen. Bedragen tot in de 1.500 euro per student per collegejaar is niet ongewoon. Ook niet ingeschreven studenten kunnen aanspraak maken op dit fonds en in bepaalde gevallen ook studenten uit het buitenland, zelfs studenten die van buiten de EU komen.


Hogescholen en universiteiten zijn wettelijk verplicht dit fonds in te stellen (artikel 7.51 WHO). Belangrijk bij het indienen van de aanvraag is dat er zo veel mogelijk bewijsmiddelen worden overgedragen die aantonen dat de bijzondere omstandigheid heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan verklaringen van psychologen en verwijzingen van een huisarts.


Let op: soms worden door de onderwijsinstelling aanvullende voorwaarden gesteld voor de aanspraak op het fonds, maar dit kan in strijd zijn met de wet. Zo eist de ene instelling dat er vooraf een aanvraag ingediend moet zijn om de prestatiebeurs te verlengen en de ander eist dit niet. Wettelijk gezien is dit geen vereiste.


Als u een inschatting van mij wilt om te kijken of u in aanmerking kan komen voor het profileringsfonds, verblijf ik voor contact.

留言


留言功能已關閉。
bottom of page