top of page

Gedachte achter de stichting

Regelmatig lijken beslissingen gemaakt te worden met het idee dat efficiëntie (gemakzucht) prioriteit heeft boven rechtvaardig- en zorgvuldigheid. En daarnaast worden ook besluiten gemaakt waarbij het belang van een student onopzettelijk over het hoofd wordt gezien. Een achterliggende de gedachte kan zijn: "Als iemand echt zijn recht uitgevoerd wil hebben dan zal hij daarvoor wel vechten" (beroep indienen). Helaas kost een procedure voeren vaak veel tijd en energie, met name frustratie, en dit kan demotiverend zijn bij voortzetting van de studie. Daarnaast kost steun van een raadsman, die soms noodzakelijk is, ook nog veel geld en in kleinere conflicten kan dit geschut als excessief worden gezien. Om dit soort begrijpelijke redenen besluiten, in mijn ervaring, velen ervoor om geen procedure te starten en eieren voor hun geld te kiezen. Een mogelijk gevolg is dan ook nog dat de besluitnemers zo leren dat zij wegkomen met hun onzorgvuldig handelen, nu zij geen consequenties ondervinden. 

Echter merk ik ook dat gedupeerd zijn door een ongerechtvaardigd besluit even frustrerend en demotiverend kan zijn bij voortzetting van de studie, als het voeren van een procedure. Niets doen kan zelfs erger voelen dan bezwaar maken. Hoewel er dus een belang is voor onderwijsinstellingen dat zij recht doen aan studenten, faciliteren zij doorgaans niet in steun bij procederen tegen hun eigen onrechtmatig gemaakte besluiten. Daarom streeft Studenten Bezwaar ernaar studenten en andere belanghebbenden over te halen om voor hun recht te (blijven) vechten wanneer zij ten onrechte benadeeld worden door een besluit van een onderwijsinstelling. Persoonlijk ervaar ik dat het belastende gevoel van procederen verlicht wordt wanneer ik gesteund word, want procederen tegen een instantie kan het gevoel wekken dat je alleen staat tegenover een groep die elkaar het hand boven het hoofd houdt. Namens de stichting wil ik daarom steun bieden waar mogelijk.

20200531-DSC_0595.jpg

Studenten Bezwaar is een eenpersoons stichting die is opgericht op 8 juni 2020, onder KvK-nummer: 78225795, en wordt bestuurd en vertegenwoordigd door Anton Jasper.

Over mijn persona

Om wat meer beeld te geven over mij als persoon: ik ben een student rechtsgeleerdheid sinds september 2019 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waarbij ik naast mijn eerste jaar ook enkele tweedejaars vakken heb gevolgd. In mijn verleden heb ik tegen mijn middelbare school een advocaat in de arm moeten slaan, wegens mijn plaatsing op een verkeerd niveau. Kennelijk was deze bijstand nodig geweest, omdat ik eerst voor tweeënhalf jaar op het Vmbo-T niveau was geplaatst, terwijl ik direct Vwo in drie jaar tijd succesvol kon afronden en dit heb ik gedaan. Mijn verleden heeft dus bijgedragen om voor een rechtenstudie te kiezen en om te vechten tegen onzorgvuldige beslissingen van bestuursorganen.

bottom of page