Dienstverlening van SSBB

Hoofdzakelijke Diensten

De stichting streeft ernaar klachtprocedures op gang te brengen en de kwaliteit daarvan te bevorderen. Daarom bied ik namens de stichting hoofdzakelijk volledige betrokkenheid aan bij uw zaak tegen de school/universiteit. Uiteengezet komt dit neer op deze dienstverleningen, die ook afzonderlijk geboden worden:

Hulp bij geschriften opstellen

SSBB kan ter ondersteuning hulp aanbieden bij het opstellen van geschriften; hierbij kan gedacht worden aan het opstellen van conceptversies van beroep en bezwaarschriften, en ook overige stukken die van belang kunnen zijn bij een conflict met een onderwijsinstelling.

Nota bene: de stichting dient geen geschrift in vanuit haar eigen  naam en zij neemt enkel een rol op als bijstaander! Het gebruik van haar stukken is geheel vrijblijvend en op eigen risico. Uiteraard mag u zelf ook wijzigingen in deze geschriften aanbrengen: de stukken moeten beschouwd worden als conceptversies.

Deelnemen aan gesprekken en hoorzittingen

 

Een steun in de rug tijdens (schikkings-) gesprekken en hoorzittingen kan van belang worden geacht, omdat het op die manier de last van het gesprek afneemt. De stichting wil daarom bijstand bij verschillende discussies aanbieden. 

Het is natuurlijk belangrijk dat de vertrouwenspersoon die de eiser of verweerder bijstaat volle overtuiging heeft in zijn standpunt. De stichting zal direct zijn in haar overtuiging en eventueel naar een ander verwijzen indien zij zich niet in staat acht u te kunnen steunen bij het gesprek. 

Onrecht bekend maken

Studenten Bezwaar heeft zich onder meer ten doel gesteld om personen te activeren om beroep- en bezwaarschriftprocedures te starten. Daarom kan de stichting onrecht onder de aandacht brengen met twee verschillende doelstellingen:

 

Allereerst kan groepsklachten organiseren beoogt worden. Om studenten meer het gevoel te geven dat zij er niet alleen voor staan - dat vaak een beïnvloedend gevoel is - kan de stichting steun bieden door - uiteraard met toestemming van u en de ander - u in contact te brengen met anderen die een proces zijn gestart of voornemens zijn te starten. Vaak deelt iemand niet al te openlijk dat zij een procedure wilt te starten, terwijl er mogelijk meerdere mensen bereid zijn dat wel te willen doen. De stichting kan dan een verhaal of oproep plaatsen over het onrecht dat u wordt aangedaan. 

 

Ten tweede zoekt de stichting ervaringsverhalen over onrecht dat in het onderwijs plaatsvindt of plaats heeft gevonden. Uiteraard hoeven het geen ‘succesvolle’ verhalen te zijn; elk verhaal dat naar inziens van Studenten Bezwaar waardevol is en een ander kan activeren is welkom.

Secundaire Diensten

Wellicht ziet u niets in volledige betrokkenheid, en wilt u bijvoorbeeld graag een geschrift in eigen woorden opstellen. De stichting biedt daarom ook  dienstverleningen aan die zich beperken tot een afstandelijke vorm en 'second opinioning'.

Adviseren over wetgeving & jurisprudentie

Uiteraard is onderzoek naar wetgeving en jurisprudentie de basis voor elk van mijn diensten: zij spelen immers een grote rol bij beroep- en bezwaarschriftprocedures. Bij de zoektocht naar welke wetgeving geldt in Nederland en hoe deze geïnterpreteerd moet worden kan behoefte zijn naar de visie van een rechtsgeleerdheidsstudent. Daarom zal ik ook mijn ervaring met wetgeving zoeken willen aanbieden ter ondersteuning van uw zaak.

Bovendien volgt het college vaak de precedent  die is gezet door colleges van dezelfde hiërarchische rangorde en vooral die het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Uitspraken kunnen soms moeilijk te vinden zijn of het is moeilijk te beoordelen of twee zaken op relevante punten op elkaar lijken. Daarom ondersteun ik ook in het opzoeken van jurisprudentie die relevant kunnen zijn.

Meedenken over bevordering

 

Uiteraard kan de stichting meedenken over wat u te wachten staat indien u een beroeps- of bezwaarschriftprocedure start. Daarin kan de stichting u attenderen op de mogelijke verweren van de wederpartij en welke gronden het college van belang acht bij de beslissing of het beroep/bezwaar gegrond moet worden verklaard of niet. Voorts kan ik meedenken over de overige stappen die mogelijk zijn bij het (verder) voeren van het geschil.

Het reglement is van toepassing!