top of page

Dienstverlening van Studenten Bezwaar

Hoofdzakelijke Diensten

De stichting streeft ernaar klachtprocedures op gang te brengen en de kwaliteit daarvan te bevorderen. Daarom bied ik namens de stichting hoofdzakelijk volledige betrokkenheid aan bij uw zaak tegen de school/universiteit. Voor deze diensten wordt doorgaans wel een betaling gevraagd, al kan in overleg van de prijs worden afgeweken. Uiteengezet komt dit neer op deze dienstverleningen:

Geschriften opstellen (€100,-)

Studenten Bezwaar kan ondersteuning bieden bij het opstellen van geschriften. Hierbij kan gedacht worden aan het opstellen van conceptversies van beroep en bezwaarschriften, en ook overige stukken die van belang kunnen zijn bij een conflict met een onderwijsinstelling. Zoals de juridische zienswijze van de stichting op een bepaalde situatie vastleggen in een geschrift. 

Let op: de bezwaarschriften zullen vaak bestaan uit conceptversies en de stichting dient deze niet zelf in bij de onderwijsinstelling.

Deelnemen aan gesprekken en hoorzittingen (€150,-)

 

Een steun in de rug tijdens (schikkings-) gesprekken en hoorzittingen kan van belang worden geacht, omdat het op die manier de last van het gesprek afneemt. De stichting wil daarom bijstand bij verschillende discussies aanbieden. 

Het is natuurlijk belangrijk dat de vertrouwenspersoon die de eiser of verweerder bijstaat volle overtuiging heeft in zijn standpunt. De stichting zal direct zijn in haar overtuiging en eventueel naar een ander verwijzen indien zij zich niet in staat acht u te kunnen steunen bij het gesprek. 

Toelichting op kosten: op grond van art. 7:28 Awb kunnen de kosten voor hulp van 'een derde beroepsmatige rechtsbijstand verlener' verhaald worden op de hogeschool/universiteit wanneer het beroep gegrond is en in het geval wanneer het besluit is veranderd omdat er sprake is van een onrechtmatigheid. Dit betekent dat de bovenstaande kosten voor hulp van de stichting in veel gevallen verhaald kan worden op de onderwijsinstelling. De mogelijkheden en waarschijnlijkheden zullen vooraf besproken worden. 

Onrecht bekend maken

Studenten Bezwaar heeft zich onder meer ten doel gesteld om personen te activeren om beroep- en bezwaarschriftprocedures te starten. Daarom kan de stichting onrecht onder de aandacht brengen. Uiteraard wordt dit niet gedaan indien hiervoor geen toestemming is gegeven! Het motiveren van actie wordt op twee manieren geëffectueerd:

 

Allereerst kan groepsklachten organiseren beoogt worden. Om studenten meer het gevoel te geven dat zij er niet alleen voor staan - dat vaak een beïnvloedend gevoel is - kan de stichting steun bieden door - uiteraard met toestemming van u en de ander - u in contact te brengen met anderen die een proces zijn gestart of voornemens zijn te starten. Vaak deelt iemand niet al te openlijk dat zij een procedure wilt te starten, terwijl er mogelijk meerdere mensen bereid zijn dat wel te willen doen. De stichting kan dan een verhaal of oproep plaatsen over het onrecht dat u wordt aangedaan.
De prijs van deze dienst wordt vooraf bij offerte vastgesteld.

Ten tweede zoekt de stichting ervaringsverhalen over onrecht dat in het onderwijs plaatsvindt of plaats heeft gevonden. Uiteraard hoeven het geen ‘succesvolle’ verhalen te zijn; elk verhaal dat naar inziens van Studenten Bezwaar waardevol is en een ander kan activeren is welkom. 
Deze dienst wordt gratis aangeboden.

Secundaire Diensten

Wellicht ziet u niets in volledige betrokkenheid, en wilt u bijvoorbeeld graag een geschrift in eigen woorden opstellen. De stichting biedt daarom ook  dienstverleningen aan die zich beperken tot een afstandelijke vorm en 'second opinioning'. Deze diensten zijn gratis.

Adviseren over wetgeving & jurisprudentie

Uiteraard is onderzoek naar wetgeving en jurisprudentie de basis voor elk van mijn diensten: zij spelen immers een grote rol bij beroep- en bezwaarschriftprocedures. Bij de zoektocht naar welke wetgeving geldt in Nederland en hoe deze geïnterpreteerd moet worden kan behoefte zijn naar de visie van een rechtsgeleerdheidsstudent. Daarom zal ik ook mijn ervaring met wetgeving zoeken willen aanbieden ter ondersteuning van uw zaak.

Bovendien volgen examencommissies en College van Beroep voor de Examens vaak de precedent die is gezet door andere CBE's en vooral die het (oud) College van Beroep voor het Hoger Onderwijs en de (huidige) Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State heeft gegeven. Uitspraken kunnen soms moeilijk te vinden zijn of het is moeilijk te beoordelen of twee zaken op relevante punten op elkaar lijken. Daarom ondersteun ik ook in het opzoeken van jurisprudentie die relevant kunnen zijn.

Meedenken over bevordering

 

Uiteraard kan de stichting meedenken over wat u te wachten staat indien u een beroeps- of bezwaarschriftprocedure start. Daarin kan de stichting u attenderen op de mogelijke verweren van de wederpartij en welke gronden het college van belang acht bij de beslissing of het beroep/bezwaar gegrond moet worden verklaard of niet. Voorts kan ik meedenken over de overige stappen die mogelijk zijn bij het (verder) voeren van het geschil.

Het reglement is van toepassing!

bottom of page