top of page

Stichting Studenten Steun Bij Beroep & Bezwaar (SSBB) is een dienstverlener die juridische bijstand aanbiedt bij het instellen van beroep en bezwaar tegen benadelende besluiten van een middelbare beroepsopleiding (MBO), hogeschool (HBO) of universiteit (WO). 

Het voordeel van beroep en bezwaar instellen is dat de onderwijsinstelling (docent, examinator, etc.) gedwongen wordt een heroverweging te maken, en deze besluiten worden doorgaans zorgvuldiger tot stand gebracht. Regelmatig lijken in het onderwijs beslissingen gemaakt te worden met het idee dat efficiëntie (gemakzucht) prioriteit heeft boven het recht van de student. Wanneer actie gevoerd wordt tegen onrecht en onzorgvuldigheid wordt beoogd herhaling van de schending te voorkomen en de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Daarom voer ik namens de stichting graag actie tegen benadeling op individueel niveau en daarom sta ik u graag bij.
 
Studenten Bezwaar is bedoeld voor studenten en andere belanghebbenden die benadeeld worden door een besluit van een middelbaar beroepsopleiding of hoger onderwijsinstelling. Te denken valt aan hulp bij het opstellen van bezwaarschriften of bijgestaan worden tijdens een (schikkings-) gesprek of hoorzitting door een rechtsgeleerdheidsstudent. Ook kan onrecht onder de aandacht brengen een belangrijke dienst zijn voor het vinden van steun en vereniging. De werkwijze van SSBB is van steunende aard, en niet leidinggevend. In een gratis kennismakingsgesprek hoor ik graag wat u als oplossing ziet voor uw conflict en ik denk graag mee hoe uw doel verwezenlijkt kan worden.

Dienstverleningen
 • Bijstand bij gesprekken en hoorzittingen (€ 150,-)*

 • Geschriften opstellen (€100,-)*

 • Onrecht bekend maken
  Hieronder vallen:

   

  • Groepsklachten organiseren​
   (prijs in overleg)

  • Ervaringsverhalen delen (gratis)

 • Advies wet-, regelgeving en jurisprudentie (gratis)

 • Anderzijds meedenken over bevordering  van uw situatie (gratis)

*Kosten kunnen in  veel gevallen  verhaald worden op de onderwijsinstelling, op grond van art. 7:28 Awb.

De stichting wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een WO-bachelorstudent rechtsgeleerdheid. De stichting wil enig transparantie ter hand stellen in haar denk- en werkwijze door te verwijzen naar haar blogpagina, met betogen en een voorbeeld beroepschrift. Ook bestaat de werkwijze uit nauw betrokken overleg met belanghebbenden, om op deze manier zorgvuldigheid te waarborgen.

20200531-DSC_0595.jpg

Anton Jasper

Bestuurder

bottom of page